Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKOG OTPADA I RECIKLIRANJE

Recikliranje ili odvojeno prikupljanje otpada je izdvajanje materijala iz otpada i njegovo ponovno korištenje. To podrazumijeva prikupljanje, izdvajanje, preradu i izradu novih proizvoda iz iskorištenih stvari ili materijala. Reciklirati se može sve što možemo ponovno iskoristiti.

Kategorije otpada koje možemo pronaći u spremnicima obuhvaćaju:

 1. kuhinjski otpad
 2. papir i karton
 3. plastiku
 4. metal
 5. drvo
 6. tekstil/odjeću
 7. gumu
 8. kožu i kosti životinja
 9. vrtni otpad
 10. ostali otpad (zemlju, prašinu, pijesak i dr.)

Prema podatcima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, u 2015. godini kuhinjski otpad sačinjavao je gotovo 31% procijenjenog sastava miješanog komunalnog otpada. Pored njega je najveći udio odlazio na papir i karton (više od 23%) te plastiku (gotovo 23%).

ŠTO ODLAŽEMO I KAMO?

PAPIR I KARTON

Što odlažemo u plave spremnike?

DA

 • novine, časopise, prospekte, kataloge
 • bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice
 • pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice
 • mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

NE

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir
 • zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

 

STAKLO

Što odlažemo u zelene spremnike?

DA

 • ambalažu (boce, staklenke i sl.).

Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta!

NE

 • prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo
 • staklena vuna
 • žarulje i fluorescentne svjetiljke
 • porculanski i keramički predmeti

 

PLSTIKA I METAL

Što odlažemo u žute spremnike?

DA

 • polietilenske vrećice, folije, filmove, mjehurastu ambalažu – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PE-LD, PET, PP i sl.
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje, kozmetike, lijekova (osim citostatika), prehrambenih proizvoda i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE- HD, PE-LD, PP i sl.
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl. – mogu imati na sebi oznake: PS, PP i dr.
 • ambalažu za razne prehrambene proizvode od pjenastog polistirena (stiropora) – na sebi mogu imati oznaku EPS i sl.
 • višeslojnu ambalažu (tetrapak)
 • ostale proizvode od plastike: boce za osvježavajuće napitke, čepove, plastične tanjure, pribor za jelo i sl. – na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.
 • konzerve od hrane i limenke od pića.

NE

 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od boja, lakova i motornih ulja
 • plastičnu ambalažu i limenke s ostacima od kemikalija
 • boce i limenke od zapaljivih i eksplozivnih tekućina
 • boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

 

BIOOTPAD

Što odlažemo u smeđe spremnike?

DA

 • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
 • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)
 • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci).

NE

 • ostaci termički obrađene hrane
 • meso, riba, kosti, koža
 • mliječni proizvodi, ulja i masti
 • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad
 • obojeni i lakirani drveni otpad
 • odjeća, cigarete i dr.

KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKOG OTPADA I RECIKLIRANJE

ZAŠTO JE DOBRO RECIKLIRATI?

RADIONICE

Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00-15:00

Adresa: Petra Svačića 5, 47240 Slunj

Kontakt: 047 777 790