Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

RADIONICE

U sklopu projekta, održane su informativno-obrazovne radionice za građane Grada Slunja te za učenike osnovnih škola. Održano je ukupno pet radionica, dvije za građane te tri za učenike osnovnih škola.

S učenicima osnovnih škola provedene su radionice o recikliranju. Stanovnici Grada Slunja sudjelovali su na radionicama o održivom gospodarenju otpadom, pravilnom odvajanju otpada u kućanstvima i ponovnoj uporabi predmet.

Osim radionica, podijeljeni su promotivni materijali, brošure i letci o projektu te otpadu koji se odlaže u spremnike za recikliranje, kao i obnovljivim izvorima energije. Sve materijale vezane uz projekt možete pronaći na ovoj stranici te ih besplatno preuzeti.

PUBLIKACIJE

KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKOG OTPADA I RECIKLIRANJE

ZAŠTO JE DOBRO RECIKLIRATI?

RADIONICE

Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00-15:00

Adresa: Petra Svačića 5, 47240 Slunj

Kontakt: 047 777 790