Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

Komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada doprinose povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu čime se doprinosi oporabi otpada i konačnom smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Jedna osoba proizvede više od 400 kg otpada godišnje, no ako se otpada odloži u ispravne spremnike on se može ponovno upotrijebiti. Dakle, odvojeno prikupljanje otpada doprinosi održivom gospodarenju otpadom jer se smanjuje odlaganje otpada na odlagališta i povećava količina koja se ponovno vraća u proizvodnju kao sirovina.

U sklopu provedbe projekta sufinancirana je nabava komunalnog vozila s nadogradnjom za odvojeno prikupljanje otpada te specijalnog samopodizača s dizalicom. Komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada povećat će stopu recikliranja na lokalnoj razini, a posljedično i na županijskoj te nacionalnoj razini.

ODLAGANJE OTPADA

Kako bi komunalno vozilo ispunilo svoju svrhu potrebno je da svi stanovnici Grada Slunja sudjeluju u razvrstavanju otpada i odlažu ga u ispravne spremnike. Zbog toga, održane su informativno-edukativne radionice za stanovnike Grada Slunja i učenike osnovnih škola te podijeljeni letci i brošure. Na taj način poduzete su mjere adekvatnog educiranja stanovništva Grada Slunja kako bi svi moglo aktivno sudjelovati u recikliranju, odvajati otpad u ispravne spremnike i svojim djelovanjem sudjelovati u ukupnom povećanju količine odvojeno prikupljenog otpada.

KOMUNALNA VOZILA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA

RAZVRSTAVANJE KUĆANSKOG OTPADA I RECIKLIRANJE

ZAŠTO JE DOBRO RECIKLIRATI?

RADIONICE

Radno vrijeme: Pon-Pet 07:00-15:00

Adresa: Petra Svačića 5, 47240 Slunj

Kontakt: 047 777 790